top of page

Om Teaterforum junior

Sveriges enda tidskrift om amatörteater!

Teaterforum junior är den del av tidningen Teaterforum där amatörteaterintresserade barn och unga kan läsa och skriva, om och för, barn och unga. 

Vi söker fler som vill skriva här. Är du barn/ungdom och vill du skriva i dessa sidor eller är du en vuxen som har unga/barn i din närhet som vill skriva?

Skicka då iväg ett mail till alexis@atr.nu.

bottom of page